حقوق سندیکایی؛ برنامه‌هایِ اقتصادی و لایحۀ اصلاحِ قانونِ کار

آزاد سازی اقتصادی و لایحه اصلاح قانون کار

آزاد سازی اقتصادی و لایحه اصلاح قانون کار

در پیشبردِ سیاست‌هایِ کلانِ رژیم برایِ فراهم آوردنِ نیرویِ کاری ارزان و مطیع برایِ کلان سرمایه‌داریِ وطنی و جذبِ سرمایۀ خارجی، یعنی سیاست‌هایِ ریاضتیِ اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه، جناح‌هایِ مختلف جمهوریِ اسلامی اتفاقِ نظرِ کامل دارند. علاوه بر تلاشِ دولتِ روحانی به استفاده از لایحۀ “اصلاحِ قانونِ کارِ” احمدی‌نژاد از همان آغاز، در رابطه با تلاشِ هم‌زمانِ وزارتِ کارِ روحانی برایِ آزاد سازیِ مزد و تغییرِ تعدادیِ از موادِ اساسیِ قانونِ کار، سه سال پیش یکی از رهبرانِ تشکل‌هایِ زرد حکومتی و رئیس “کارگروه مزد و بهره‌وریِ” وزارتِ کار، از بررسی و “اصلاحِ قوانین و مقررات” در شورایِ عالی کار خبر داد و افزود، “مدل جدید [تعیین دستمزد].

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

نشست سازمان جهانی کار و حقوق سندیکاییِ کارگران میهن ما

تشکل‌های زرد حکومتی نمایندهٌ زحمتکشان ایران نیستند

تشکیلات زرد کارگری ایران و سازمان بین المللی کار

یکصد و ششمین نشستِ سازمان جهانی کار در ژنو سوئیس برگزار شد. سازمان جهانی کار یکی از زیرمجموعه‌های سازمان ملل متحد است. در نشست سال جاری این نهاد بین‌المللی موضوعاتی مانند: “مهاجرت نیروی کار، اشتغال و کار، صلح و انعطاف‌پذیری و بازبینی توصیه‌نامه شماره ۷۱ اشتغال، اصول بنیادینِ کار با پیگیری بیانیه سازمان جهانی کار در خصوص عدالت اجتماعی در دوران جهانی‌شدن” بوده‌است که در خصوص آن بحث‌های جدی با مواضع طبقاتی مختلف صورت‌گرفت.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

طرح‌های کارورزی، مهارت آموزی و منافع زحمتکشان

طرح کارورزی و بیکاری جوانان

در راستایِ اجرایِ دستوراتِ نهادهایِ امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی و با استفاده از میلیون‌ها فارغ‌التحصیلِ دانشگاهی در طرحِ “کارورزیِ” خود، رژیم ولایتِ فقیه هدفِ حذفِ عملیِ قانونِ کار و تولیدِ نیرویِ کاریِ ارزان و مطیع به پایگاهِ طبقاتی خود و جذبِ سرمایه‌هایِ امپریالیستی برایِ تضمین بقاء “نظام” را دارد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

کارگران ایرانی برده نیستند

کارگران مهاجر در قطر

به‌دنبال قطع رابطه چهار کشورِ عربستانِ سعودی، مصر، اماراتِ متحده عربی و بحرین با دولتِ قطر، که موجبِ “سرگردانی کارگرانِ خارجی” گردید، کرباسی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی‌هایِ بین‌المللی رژیمِ ولایتِ فقیه “تعداد نیروی کار در کشور قطر را ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار نفر ذکر کرد” و از وزارتِ کار خواست تا “هرچه سریعتر تفاهمنامه اعزام نیروی کار را با کشور قطر پیگیری کند”[ایرنا، ۱۷ خرداد ۹۶].

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تشدید مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی وظیفهٌ مبرم ما

سندیکا حق مسلم کارگران ایران است

سندیکا حق مسلم کارگران ایران است

نمایش انتخاباتِ از پیش تدارک و سازماندهی‌شده به پایان رسید. کارزار تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری باردیگر و این‌بار آشکارتر از پیش ماهیت سیاست‌های ضدکارگری و عملکرد سران و گردانندگان رژیم ولایت فقیه را به نمایش گذاشت.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

پیامد خصوصی سازی؛ نابودی امنیت شغلی و فقر زحمتکشان

خصوصی سازی صنایع در ایران و نابودی امنیت شغلی کارگران

اجرایِ سیاست‌هایِ اقتصادیِ دیکته شده از سویِ نهادهایِ امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی جهتِ آزاد سازیِ اقتصاد، یعنی خصوصی سازیِ اموالِ ملیِ زحمتکشان و مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار برایِ ارزان سازیِ نیرویِ کار، در دولتِ هاشمی رفسنجانی آغاز گردید. اما پیش‌بردِ خشن‌تر این سیاست‌ها با اجرایِ قانون ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها” جهتِ آزاد سازی قیمت‌ها و تحمیلِ مالیات‌هایِ فزاینده به زحمتکشان، در زمانِ دولتِ منفورِ احمدی‌نژاد آغاز گردید و با آهنگی تند توسطِ دولتِ “تدبیر و امیدِ” روحانی به پیش برده می‌شود. به عبارتِ دیگر، آزاد سازیِ اقتصاد با هدفِ جذبِ سرمایه‌هایِ امپریالیستی و پیوندِ اقتصادِ کشور با اقتصادِ سرمایه‌داریِ جهانی جهتِ تضمینِ بقاء “نظام”، تصمیمِ کلِ “نظام” است. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

معضلِ بیکاری؛ وعده‌هایِ بی‌پشتوانه و واقعیت‌هایِ موجود

با سیاست آزادسازی اقتصاد رژیم قادر به ایجاد اشتغال پایدار نیست و نخواهد بود

افزایش بیکاری کارگران درایران

 

اجرایِ سیاست‌هایِ دیکته شده از سویِ صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی جهتِ آزادسازی اقتصاد در سه دهۀ پیش، آنچنان شرایطِ بحرانی برایِ معیشت و اشتغالِ زحمتکشان بوجود آورده است، که معضل بیکاری به یکی از موضوعاتِ کاندیدهای انتخاباتیِ موردِ تأیید شورایِ نگهبان در فریب زحمتکشان گردیده است. روز ۲۳ اسفند ۹۵، خیرگزاری مهر در رابطه با “تمامِ قوانینِ برنامه‌هایِ توسعه‌ای” پیشینِ رژیم نوشت، “بررسی تکلیفِ قوانین برنامه توسعه نشان از ناکامی برنامه‌های توسعه‌ای در بخش اشتغال دارد”؛ و با اعلام اینکه “از سال ۷۲ تا ۹۲ قیمت زمین ۱۰۷ برابر…شده است..[و] بانک‌ها غده سرطانی در کشور هستند”، یک اقتصاددان گفت، بانک‌ها به جای آنکه به بخش تولید کمک کنند خرید و فروش زمین می‌کنند”[ایسنا، ۱۲ اردیبهشت ۹۶].

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

کارگران معدنِ زمستان یورت، قربانیانِ سیاستِ خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصاد

خواست کارگران فاجعه انفجار معدن یورت

دود ۱۸ ماه پیش، “۲۰۰ نفر از کارگران معدن زغال سنگ زمستان یورت در اعتراض به ۱۱ ماه پرداخت نشدن حقوق خود…برای پنجمین روز در ماه… همراه خانواده‌های خود در مقابل ساختمان فرمانداری آزادشهر …تجمع کردند… دفترچه‌های درمانی تعداد زیادی از کارگران فاقد اعتبار شده” بود[ایلنا، ۱۳ دی و ۱۱ بهمن ۹۴]؛ “بسیاری از کارگران معدن با حداقل دستمزد و تا ۱۶ ساعت کار می‌کردند” [ایسنا، ۱۵ اردیبهشت ۹۶]. گرچه در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۱ ماه دستمزد و حقِ بیمه، کارگران همراه خانواده‌های‌ خود چندین روز در مقابل فرمانداریِ رژیم تجمع می‌‌کردند، حالا بعد از

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

نشست شورایِ رهبری فدراسیون جهانی سندیکاهایِ کارگری

نشستِ شورایِ رهبری فدراسیون جهانی سندیکاهایِ کارگری با موفقیت تمام در روز ۴ ماه مه ۲۰۱۷ در هاوانایِ کوبا پایان یافت

نشستِ شورایِ رهبری فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری در روز ۴ ماه مه ۲۰۱۷، با موفقیتِ تمام در هاوانایِ کوبا پایان یافت. ۵۵ شرکت کننده از سراسر جهان در این نشست شرکت کردند؛ و در طی گردهمایی، بیش از ۴۰ شرکت کننده سخنرانی کردند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

وظایف جنبش کارگری و سندیکایی در مرحله کنونی

به مناسبت اوّل ماه مه

مروری بر مبارزهٌ یک سال اخیر طبقه کارگر و زحمتکشان

 

مبارزات کارگران ایران

مبارزات کارگران ایران

جنبش کارگری – سندیکایی میهن ما سال دیگری را در مبارزه و مقاومت علیه سیاست‌های کارگرستیزانهٌ رژیم ولایت‌فقیه پشت سر نهاد. طی یک سال اخیر مبارزه برای تامین خواسته‌های فوری نظیر افزایش عادلانهٌ دستمزدها برپایه نرخ واقعی تورم و سبد معیشت خانوارها، لغو قراردادهای موقت، مبارزه علیه لایحه اصلاح قانون کار، دریافت دستمزد بدون تاخیر و نیز مقابله و مخالفت گسترده با برنامه‌هایی هم‌چون آزادسازی اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها) خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی ابعاد گسترده‌تر از پیش به‌خود گرفت و درنتیجه تاثیر اجتماعی، صنفی و سیاسی بیش از پیش ازخود باقی گذاشت.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

آزادسازی اقتصادی و دستمزدِ زحمتکشان

به مناسب اول ماه مه

 

روز جهانی کارگر ۱۳۹۶

روز جهانی کارگر ۱۳۹۶

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یا همان آزادسازی اقتصادی تاکنون پیامدهای زیان‌بار جدی، بویژه برای طبقۀ کارگر و قدرت خرید آنها بهمراه داشته است. تمامِ جناح‌های رژیم نیز رویِ اجرایِ برنامه‌هایِ اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برایِ آزاد سازی اقتصاد اتفاقِ نظرِ کامل دارند؛ به‌عنوان نمونه، در حینِ اجرایِ فاز دومِ قانونِ ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها” و در پاسخ به سئوالِ خبرنگاریِ که پرسید، “آیا افزایش ۷۰ درصدِ[حامل‌های انرژی] تدریجی است؟”، روحانی گفت، “یارانه‌ها تصمیم نظام است نه دولت”[مهر، ۹ اردیبهشت ۹۳]. بارها احمدی‌نژاد و روحانی نیز مورد تمجیدِ رهبرانِ صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته‌اند. اجرایِ سه فازِ “هدفمندیِ یارانه‌ها” و خصوصیِ سازیِ ویرانگرِ مراکزِ تولیدی، ویرانیِ بی‌سابقۀ تولیدِ ملیِ کشورمان و بیکاریِ میلیون‌ها کارگر را بهمراه داشته است؛ و این عملکردِ ضدملی،‌ صرفاً با سرکوب، زندان و شلاق، و استفاده از رهبرانِ تشکل‌هایِ زردِ حکومت ساخته جهتِ تحمیلِ یک حالتِ تدافعیِ مداوم به جنبشِ اعتراضیِ کارگران عملی شده است. در فاجعۀ ساختمان پلاسکو و هنگامِ آواربرداری یکی از آتش‌نشانان گفت، “گویی دستور است که اذیت کنند!… مسوولان بالاتر از روسا و فرمانده‌ها می‌خواهند که همیشه نیروهایشان تحت فشار باشند”[جهان صنعت، ۱۰ بهمن ۹۵].

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

سازمان تأمین اجتماعی و منافع طبقه کارگر

سازمان تامین اجتماعی و کارگران

سازمان تامین اجتماعی و کارگران

علاوه بر ارائۀ نیرویِ کارِ بسیار ارزان جهتِ جذبِ سرمایۀ انحصاراتِ فراملی، رژیمِ ولایتِ فقیه متلاشی کردنِ اندوختۀ کارگران در سازمانِ تأمین اجتماعی به عنوانِ رقیبیِ پرقدرت در مقابلِ بیمه‌هایِ خصوصی وطنی و خارجی را، وسیله‌ای دیگر جهتِ جذبِ سرمایۀ خارجی می‌داند. اخیراً رئیس کل بیمه مرکزی، “معضل دوم اقتصاد بعد از بانکها را صندوق‌های بازنشستگی دانست که در حال ورشکستگی هستند”[مهر، ۱۸ بهمن ۹۵]؛ او “مجموع سرانه بیمه در ایران را به ازای هر نفر صد دلار ذکر کرد”، و افزود، “در برخی کشورهایِ پیشرفته این رقم از مرز هزار دلار برای برخی بیمه‌ها عبور می‌کند”. با متلاشی کردن تأمین اجتماعی، رژیم منابعِ مالی کلانی را به سرمایه‌داریِ انگلی وطنی و انحصاراتِ امپریالیستی وعده می‌دهد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

گزارش “ملی پلاسکو”: وقتی مطالبۀ کارگران و آتش‌نشانان نادیده گرفته می‌شود

فاجعه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو

فاجعه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو

در فاجعۀ ساختمان پلاسکو که آخر دی ماه سال ۹۵ بوقع پیوست، “۵۵ نفر” به مراکز درمانی منتقل شدند[ایلنا، ۸ بهمن ۹۵]؛ و “در مجموع ۱۶ نفر آتش‌نشان و ۶ نفر افراد غیر آتش‌نشان جان باختند”[اعتماد، ۲۰ فروردین ۹۶]. چند روز بعد از فاجعه یک حقوق‌دان گفت، “بنا بر شواهد موجود مالک ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان به اخطارهای شهرداری ترتیب اثری نداده بود”[شرق، ۵ بهمن ۹۵]؛ و یک وکیل پایه یک دادگستری گفت، “پذیرفتنی‌ترین ادعا این است که متضرران علیه بنیاد مستضعفان اقامه دعوا کنند؛ چون مسئولیت اصلی بر عهده بنیاد است”[ایلنا، ۱۶ بهمن ۹۵]. روز ۹ بهمن ایلنا نوشت، “در سالهای اخیر بخشی از بحران‌های صنفی کارگری در ارتباط با کارخانه‌های تحت مدیریت بنیاد مستضعفان بوده است…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تعیین حداقل دستمزد؛ شکاف مزد ـ هزینه ژرف‌ترمی‌شود

مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد تحمیل فقر به کارگران است

دستمزد کارگران

برایِ بهره‌کشی بیشتر از کارگران و ارزان‌سازیِ مزد جهتِ جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی و تضمینِ تداومِ حاکمیتِ خود، بار دیگر رژیم ولایتِ فقیه مزدی کمتر از نرخ واقعی تورم و پایین‌تر از هزینه معیشت را به طبقۀ کارگر کشورمان تحمیل کرد. با شرکت در جلساتِ تعیینِ مزدِ نمایشیِ رژیم، بار دیگر رهبرانِ تشکل‌هایِ زردِ حکومتی نیز همراهیِ کاملِ خود را با بهره‌کشی رژیم از کارگران و فراهم آوردنِ نیرویِ کاریِ مطیع و ارزان به انحصارات امپریالیستی نشان دادند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

دستبرد به دارایی کارگران و زحمتکشان

سازمان تأمین اجتماعی دستاورد مبارزه طبقۀ کارگر ایران است!

 

سازمان تامین اجتماعی و کارگران

سازمان تامین اجتماعی و کارگران

اشاره: سازمان تأمین اجتماعی که بحق ثروت و دارایی بین النسلی زحمتکشان بشمار میاید، به علت سیاست‌های جمهوری اسلامی، با چالش‌های بزرگی روبرو است. این سازمان که با پرداخت حق بیمه کارگران می‌باید خدمات بیمه درمانی و مستمری بازنشستگی زحمتکشان را پوشش دهد، طی سالیان اخیر دچار مشکلات فراوان شده و در معرض ورشکستگی و حذف قرار دارد.

 

با اجرای برنامه خصوصی سازی و طرح رژیم برای ورود شرکت‌های بیمه خصوصی داخلی و خارجی، اعمال فشار به قصد حذف و ورشکسته ساختن سازمان تأمین اجتماعی شدت پیدا کرده است.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

فاجعۀ پلاسکو: حق کشی، کارگر کشی

معنی عدالت در رژیم ولایت فقیه

فاجعه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو

فاجعه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو

دادسرای تهران دو کارگر را به عنوان مقصران اصلی فاجعه پلاسکو معرفی کرده است.

اواسط اسفند ماه پارسال، سرپرست دادسرای جنایی تهران اعلام کرد؛ دو کارگر پلاسکو اعتراف کرده‌اند که از مهتابی داخل سقف یک سیم روکار با متراژ حدود ۱۰ الی ۱۵ متر کشیده و آن را ابتدا به یک یخچال وصل کرده و برخی روزها هم با اتصال به یک هیتر برقی خود را گرم می‌کردند و به همین سبب آتش سوزی رخ داده است.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

واژه‌هایِ ساختِ اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی

واژه سازی به قصد فریب زحمتکشان

 

برایِ فریب، تحقیر، استثمار و ایجادِ تفرقه و تبعیض در بین کارگران، دولت‌ها در کشورهایِ سرمایه‌داری اتاق‌های فکر مخصوصی جهتِ تدوین و ساختِ واژه‌هایی را ایجاد می‌کنند. متفکرینِ اقتصادی و کارگزاران دولت‌هایِ سرمایه‌داری این اتاق‌های فکر را سرپرستی می‌کنند. واژه‌ها و اصطلاحاتِ تهیه شده در اتاق‌های فکرِ جمهوریِ اسلامی، علاوه بر تلاش به بهره‌کشی فجیع از کارگران، فسادِ ژرف و مختصِ به رژیم ولایی را به صراحت نشان می‌دهند. این واژه سازی از دوران شاه وجود داشت و رژیم ولایت فقیه به تبعیت از امپریالیسم، در این زمینه، به ویژه واژه سازی‌های دروغین، سخت فعال است. این واژه سازی در خدمت تحریف تاریخ و فریب زحمتکشان فکری و یدی قرار دارد. بی‌جهت نیست همآهنگ و همگام با رواج واژه سازی‌های دروغین، شاهد تحریف تاریخ و دروغ پردازی‌های افرادی مانند صفایی فراهانی، از وابستگان اتاق بازرگانی و حامیان سینه چاک اجرای نسخه‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هستیم. به این دلیل، اشاره‌ای کوتاه به چند واژه ساخته شده در اتاق‌های فکرِ رژیم را لازم می‌دانیم.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

جنبش سندیکایی کارگران و سازماندهی مبارزه در راه تامین مطالبات فوری

مبارزه در راه افزایش دستمزد و لغو قراردادهای موقت جدای از پیکار علیه برنامه‌های اقتصادی رژیم نیست!

 

مبارزه متحد کارگران ایران

با نزدیک‌شدن به زمان اعلام میزان حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان مشمول قانون کار برای سال آینده، اعتراضات علیه کاهش سطح مزد و درنتیجه تنزل قدرت خرید کارگران در سراسر کشور گسترش یافته‌است. آمارها نشان می‌دهد، طی بیش از دو دهه اخیر شکافی ژرف میان مزد کارگران و هزینه‌های زندگی پدید آمده‌است. برآوردهای رسمی حاکی از آن‌است که: “هزینه متوسط یک خانوار از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴، از هفت میلیون و ۷۷۰ هزار و ۳۹۷ تومان در سال به ۳۵ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۷۵ تومان رسیده‌است. این رقم افزایش ۴۵۳.۸ درصدی هزینه زندگی در کشور، ظرف یک دهه را نشان می‌دهد.” همچنین شایان ذکر است که مطابق ارزیابی مسئولان وزارت کار فقط طی دو سال اخیر تامین معیشت کارگران بیش از ۵ درصد سقوط کرده است.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

به مناسبت هشت مارس روزجهانی زن:

آزادسازی اقتصادی، حقوق سندیکایی و منافع زنان کارگر

با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی برپایه فرامین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، شاهد فقر میلیون‌ها تن از مردم و ژرفش شکاف طبقاتی در کشور بوده‌ایم.

این مجموعه سیاست‌ها که در تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی در دستور کار قرارداشته، برای طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما فاجعه‌بار بوده و پیامدهایی چون رواج قراردادهای موقت، خروج کارگاه‌های تا ده نفر از شمول قانون کار، شکاف مزد – هزینه، نابودی امنیت شغلی و کاهش سطح درآمد را درپی داشته‌است. زنان کارگر به مثابه بخشی از طبقه کارگر و زحمتکشان به‌دلیل تبعیض طبقاتی و جنسی بیشترین آسیب‌ها را از اجرای اینگونه برنامه‌ها متحمل شده‌اند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تعیین میزان حداقل دستمزد و طرح کارورزی

رژیم ولایتِ فقیه تداومِ حاکمیتِ خود را در گرو جذبِ سرمایۀ انحصاراتِ فراملی و پیوندِ اقتصادِ کشور با اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی می‌داند. ارزان‌سازی مزدِ کارگران در این روند و ارائۀ سودهایِ کلان به سرمایه‌داری انگلی وطنی و انحصاراتِ امپریالیستی در اولویتِ رژیم قرار دارد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

مبارزه زنان شاغل در راه تامین امنیت شغلی

به مناسبت هشت مارس روزجهانی زن:

 

حقوق زنان شاغل در ایران

حقوق زنان شاغل در ایران

مبارزه زنان شاغل در راه تامین امنیت شغلی

برخلاف وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، نه تنها زنان شاغل مانند زنان کارگر، معلم، پرستار، کارمند و نظایر آن از حقوق بدیهی محروم هستند، بلکه نرخ بیکاری در میان زنان شاغل افزایش نیز یافته‌است.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

لایحه بودجه و سقف معافیت مالیاتی حقوق کارگران

مصوبه  تبعیض آمیز و ضد کارگری مجلس در قالب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه و برنامه ششم توسعه است !

مصوبه مجلس مبنی بر تعیین دو سقف متفاوت معافیت مالیاتی دستمزدها، اعتراض گسترده کارگران و زحمتکشان میهن ما در آستانه  نوروز را برانگیخت. مجلس شورای اسلامی پیشنهاد جدیدی در خصوص بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده  را تصویب کرد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

به مناسبت هشت مارس روزجهانی زن:

نقضِ حقوقِ زنان کارگر و کارمند در جمهوری اسلامی

حقوق زنان

حقوق زنان

 

علاوه بر خصلتِ به غایت واپسگرایانۀ رژیمِ ولایتِ فقیه در رابطه با حقوقِ زنان، اجرایِ سیاست‌هایِ دیکته شده از سویِ نهادهایِ امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جهتِ آزاد سازی اقتصاد طی سه دهۀ اخیر، اثراتِ ویرانگری به رویِ اشتغال، امنیتِ شغلی و معیشتِ زنانِ کارگر داشته است.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

آزاد سازی اقتصادی، فاجعه پلاسکو و ایمنی محیط کار

مصوبه خروج کارگاه‌های تا ۱۰ نفر از شمول قانون لغو باید گردد

پیامد فاجعه‌بار مقررات‌زدایی، تامین امنیت سرمایه و نقض حقوق زحمتکشان

فاجعه پلاسکو و ایمین محیط کار

فاجعۀ پلاسکو نتیجۀ نزدیک به سه دهه اجرایِ دستوراتِ دیکته شده از سویِ صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی برایِ آزاد سازی اقتصادِ کشورمان است؛ که بعد از کودتایِ انتخاباتی ۸۸، رژیم ولایتِ فقیه اجرایِ آن سیاست‌ها با آهنگی تندتر برایِ جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی و تضمین تداومِ حاکمیت خود را لازم دید.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

طرحِ جمهوری اسلامی برایِ آزاد سازیِ دستمزد

دستمزد عادلانه، واحد و ملی خواست کارگران میهن ماست!

بسته دستمزد

با نزدیک شدنِ زمان تعیین مزد ۹۶، همزمانِ با یورشِ گستردۀ مجموعه جناح‌هایِ رژیم به معیشت، امنیتِ شغلی، و حقوقِ بنیادیِ کارگران با لایحۀ ضدانسانی “اصلاحِ قانونِ کار”، رژیم ولایتِ فقیه تمامِ طرح‌هایِ مختصِ به خود جهتِ “آزاد سازیِ” مزد برایِ جذبِ سرمایه‌هایِ امپریالیستی و تضمین تداومِ حاکمیتِ خود را بکار گرفته است. گرچه زیر فشار نارضایتی طبقۀ کارگر، اعلام شده است، “مزد منطقه‌ای برای سال ۹۶ منتفی شد”[ایلنا، ۲۹ دی ۹۵]، اما نظر به اهمیت موضوع و برای افشای ترفندهای رژیم، محتوی مسئله را می‌گشاییم.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn