سومین کنفرانس ملی سندیکاهای قاره آفریقا – وابسته به فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، بخش اول

بیانیه  سومین کنفرانس ملی قاره آفریقا وابسته به فدراسیون جهانی سندیکا‌های کارگری، سازمان‌های متحد و دوست در ۱۶ تا ۱۹ تیر ماه در شهر ابوجا – نیجریه

 

کنفرانس ملی سندیکاهای قاره آفریقا

کنفرانس ملی سندیکاهای قاره آفریقا

برنامه کاری نیجریه

سومین کنفرانس ملی قاره آفریقا بر اساس تجربه تاریخی مهم کنگرهٔ ۱۷ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و بعد از کنفرانس بین‌آلمللی ۲۰۱۶ دوربان افریقای جنوبی- در شهر اوجا، نیجریه از ۱۶ تا ۱۹ تیر ماه سال ۱۳۹۶ تشکیل گردید. در این کنفرانس ۲۰۰ نماینده از اتحادیه‌های مبارز از متحدین و دوست از ۴۱ کشور افریقایی شرکت نمودند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

پیش به سوی مبارزۀ سازمان یافته در راه تأمین حقوق بازنشستگان

کارزار جهانی به سود حقوق بازنشستگان

اتحادیه بین المللی بازنشستگان و مستمری بگیران فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برای ۹ مهر ماه ۱۳۹۶ دعوت می‌کند

کارزار جهانی به سود حقوق بازنشستگان

کارزار جهانی به سود حقوق بازنشستگان

مبارزهٔ جهانی برای حقوق بازنشستگان

سرمایه‌داری اقدامات ضد کارگری جدیدی را علیه بازنشستگان، زحمتکشان و مردم در پیش گرفته است. راه حل‌ و برنامه هایی که دولت‌ها در پیش گرفته‌اند موقتی و ضعیف، بدون دورنما و یک برون رفت مثبت برای کسانی است که کارشان در جامعه آفرینش ثروت بوده است، و در حالیکه فواید آن فقط به عدهٔ معدودی سرمایه‌دار که از آن بهره مند شده و از آن میوه چینی می‌کنند می‌رسد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

مبارزه کارگران آلمان برای حفظ حقوق سندیکایی

گزارش دریافتی

کارگران آلمان در دفاع از حق اعتصاب مبارزه می‌کنند

برنامه تغییر قراردادهای کار و نقش سندیکاهای زرد

مبارزه کارگران آلمان

مبارزه کارگران آلمان

با تصمیم  دادگاه قانون اساسی آلمان در تاریخ یازده جولای ۲۰۱۷ (۲۰ تیر ۱۳۹۶) و بر خلاف قانون کار، فرمان اصلاح بخش‌هایی از قانون کار به قانون گذاران صادر شد. در همین ارتباط قرار است حل اختلافات کارگر و کارفرما در دادگاه‌های کار مورد رسیدگی قرار بگیرد!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

قانون نوین تأمین اجتماعی به زیان منافع کارگران عراق است

همبستگی فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری با مبارزۀ کارگران عراق

عراق: همبستگی فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری با مبارزه کارگران و فدراسیونِ کارگریِ عراق علیه قانونِ جدید تأمین اجتماعی

مبارزه کارگران عراقی برای تامین اجتماعی

مبارزه کارگران عراقی برای تامین اجتماعی

فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری که ۹۲ میلیون عضو از ۱۲۶ کشورِ سرتاسر جهان را نمایندگی می‌کند، به‌طور استوار حمایتِ خود از کارگران عراق را، که علیه قانونِ جدیدِ تأمین اجتماعی مبارزه می‌کنند اعلام می‌دارد؛ این قانون در تاریخ دهم مرداد ماه سالِ جاری توسطِ کابینۀ عراق تصویب گردید.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

کارزار مشترک سندیکاهای کارگری هند

هندوستان: کنگره ملی کارگران در مورد اقدامات مبارزه‌جویانهٔ بعدی اتحادیه‌های کارگری تصمیم گرفتند

کنگره ملی کارگران هندوستان

کنگره ملی کارگران هندوستان

اتحادیه‌های کارگری هندوستان در کنگره ملی کارگران اوضاع جاری، تشدید سیاست‌های ضد کارگری دولت هندوستان و اوضاع زندگی مناسب کارگران بحث نمودند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

سازماندهی اعتراضات کارگران معدن آفریقای جنوبی

فدراسیون جهانی سندیکاهی کارگری به همراهی سازمان  وابستهٔ خود، اتحادیهٔ ملی معدنچیان افریقای جنوبی (ان- یو- ام)، در راهپیمایی اول اوت ۲۰۱۷ معدن طلای انگلیس- آشانتی شرکت می‌کند

 

اعتصاب معدنچیان افریقای جنوبی

اعتصاب معدنچیان افریقای جنوبی

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به نمایندگی از طرف ۹۲ میلیون کارگر از ۵ قاره جهان همبستگی رزمجویانه خود را با سازمان همکار خود، ان-یو- ام افریقای جنوبی که در حال تدارک یک راهپیمایی برای اول اوت در معدن طلای آنگولو در منطقه ماتلسانا است اعلام می‌دارد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

همبستگیِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری با سندیکای کارگرانِ صنعتِ نفت ترینیداد و توباگو

ترینیداد و توباگو: همبستگی بین‌المللیِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری با مبارزۀ سندیکایِ کارگران صنعت نفت و مبارزۀ خلق

اعتراض کارگران ترینداد و توباگو

اعتراض کارگران ترینداد و توباگو

فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری (دابلیو- اف- تی- یو)، که ۹۲ میلیون کارگر از ۱۲۶ کشورِ تمامِ جهان را نمایندگی می‌کند، همبستگی خود را با تشکلِ عضو خود، سندیکایِ کارگرانِ صنعتِ نفت (او- دابلیو- تی- یو) در ترینیداد و توباگو، تکرار می‌کند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

مبارزه فرهنگیان نپال علیه قراردادهای موقت

همبستگی فدراسیون جهانی سندیکاهایِ کارگری با فرهنگیانِ نپال

بیانیه فدراسیون جهانی سندیکاهایِ کارگری در رابطه با اعتصابِ غذایِ معلمانِ قراردادِ موقتِ نپال

اعتصاب فرهنگیان نپال

اعتصاب فرهنگیان نپال

فدراسیون جهانی سندیکاهایِ کارگری که ۹۲ میلیون کارگر از ۵ قاره جهان را نمایندگی می‌کند، حمایت و همبستگی خود را با فرهنگیانِ قراردادِ موقتِ نپال که به‌مدتِ شش روز در اعتصابِ غذا هستند، ابراز می‌دارد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

از حقوق معلمان دفاع کنیم

معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی سندیکاهای معلمین (اف- آی- سی- ای) در یکصد و ششمین جلسه سازمان جهانی کار سخنرانی نمود

  

حقوق معلمین و سازمان جهانی کار

سخنرانی کرایسی لمپودی ، معاون دبیر کل اف آی سی ای

همکاران گرامی،

امروز ما اینجا اف- آی- سی- ای را نمایندگی می‌کنیم، که در سال ۱۹۴۵ تاسیس و از آن زمان تا به امروز عضو فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری است. در عین حال عضو دائمی سازمان یونسکو در پاریس بوده و همیشه فعالانه در گردهمایی‌های جهانی که بطریقی مربوط به آموزش و معلمین بوده است، شرکت فعال داشته‌ایم. ما باور داریم که از ۱۹۴۶ تا به امروز سازمان ما با اغلب موضوعات مربوط به آموزش نقش فعالی داشته است. در طی مبارزات کارگران در قرن گذشته، ما به موفقیت‌های مهمی در حل بیشترین مشکلات معلمین داشته‌ایم. بی‌سوادی کاهش پیدا کرده و حتی در بعضی از کشورها آموزش‌های اولیه اجباری گردید.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

مبارزه سندیکاهای کارگری علیه برنامه‌های ضدمردمی دولت برزیل

پیام همبستگی به کارگران برزیل بمناسبت اعتصاب عمومی ۹ تیرماه، ۱۳۹۶

 

همبستگی با گارگران برزیل

فدراسیون بین‌المللی سندیکاهای معلمین (اف- آی- سی- ای)، عضو فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، همبستگی خود را با کارگران برزیل بمناسبت اعتصاب ۹ تیر ۹۶ اعلام می‌دارد.

کارگران برزیل در ۳۰ ژوئن (۹ تیرماه) در سراسر کشور علیه اصلاحات ضد کارگری که توسط دولت برزیل انجام می‌گیرد دست به اعتصاب زدند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

یازدهمین گنگرۀ ملی اتحادیۀ سندیکاهای کارکنان آموزش و بهداشت آفریقای جنوبی

مبارزه برای حفظ خدمات عمومی و امنیت شغلی کارگران و کارکنان آموزش و بهداشت

افریقای جنوبی: یازدهمین کنگره ملی سندیکاهای کارکنان آموزش و بهداشت (ان- ای-اچ-آ-دبلیو-یو) با روحیه رزمجویانه برای دومین روز ادامه پیدا کرد. سخنرانی معاون دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

  

کنگره سندیکاهای افریقای جنوبی

یازدهمین کنگره ملی ان- ای- اچ- آ- دبلیو- یو امروز، ششم تیرماه، ۱۳۹۶- تحت شعارهای: سازمان‌های محل کار را تقویت کنیم، آگاهی طبقاتی را عمیق‌تر نماییم، انترناسیونالیست بودن را تقویت کنیم- و شعارهای فدراسیون: همگام با پیشاهنگ طبقه کارگر، علیه جنگ‌های امپریالیستی، علیه سرمایه‌داری و بربریت، برای سوسیالیسم، برگزار گردید.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

اعتصاب کارگران کارخانه خودروسازی صربستان

همبستگی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با کارگران کارخانه فیات در صربستان

اعتصاب کارگران صربستان

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، که ۹۲ میلیون کارگر رزمنده از ۱۲۶ کشور از سراسر جهان را نمایندگی می‌کند، استوار و قاطعانه در کنار ۲۰۰۰ کارگر کارخانه مونتاژ ماشین سازی فیات-کرایسلر در کراگوژوک صربستان، که از تاریخ ششم تیر ۹۶ در اعتصاب هستند، ایستاده است.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

اعتصاب حق سیاسی کارگران است

انحصارات امپریالیستی حقوق سندیکایی زحمتکشان را پایمال می‌کنند

 فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری اقدام حقوقی علیه اعتصاب در کامبوج را محکوم می‌کند

اعتصاب کارگران کامبوج

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری که ۹۲ میلیون کارگر از ۵ قاره جهان را نمایندگی می‌کند، اقدام قانونی کمپانی کمبرو، شرکت تابعه کارلزبرگ، علیه کارگران را شدیداً محکوم می‌کند. به‌عنوان غرامت اعتصابِ ۵ روزه ۱۰۰ نفر از کارگران شیناوکویل در کامبوج، کمپانی خواهانِ ۶۰۰۰۰ دلار آمریکایی از کارگران اعتصابی است.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در حمایت از حقوق کارگران مهاجر افغانستانی

شرایط سخت کاری کارگران افغانستانی

اشاره: بخش مهم و قابل توجهی از طرح‌های عمرانی سراسر کشور، بویژه طرح‌های گازرسانی و لوله‌گذاری خطوط گاز، ساختمان سازی و طرح احداث لوله آب و فاضلاب توسط کارگران مهاجر افغانستانی انجام می‌شود.

این کارگران از ابتدایی‌ترین حقوق محروم‌اند. مطلبی که به باز انتشار آن می‌پردازیم در یک نمای کلی، تصویری از کار و زندگی کارگران مهاجر افغانستانی شاغل در طرح کارگزاری لولۀ آب و فاضلاب شهر تهران بدست می‌دهد. پشتیبانی از حقوق این کارگران وظیفه تأخیر ناپذیر جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما است.

این کارگران باید از دستمزد عادلانه و قانونی، حق بازنشستگی، حق بیمه، قرارداد رسمی، پوشش قانون کار و دسترسی به ابزار و وسایل ایمنی و بهداشت کار برخوردار باشند. کارگران مهاجر بخش جدایی ناپذیر جنبش سندیکایی زحمتکشان محسوب می‌شوند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و سازماندهی کارزار جهانی به سود حقوق پناهندگان و مهاجران

۱۱ مهر ۱۳۹۶: روز اقدامِ بین‌المللی فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری برای پناهنده‌هایِ سیاسی و مهاجران

روز جهانی پناهندگان ۲۰۱۷

روز جهانی پناهندگان ۲۰۱۷

در اولین روز دیدار خود در روز ۲۸ تیر ۹۶، به اتفاق آراء هیأت دبیران فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری تصمیم به سازماندهیِ اقداماتِ جهانی برایِ پناهنده‌هایِ سیاسی و مهاجران در روز ۱۱ مهر ۱۳۹۶ گرفت.

هیأت دبیران فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری از سندیکاهایِ کارگری در تمام کشورها می‌خواهد که فعالیت‌ها، اعتصاب‌ها، تظاهرات، و تجمعاتی در حمایتِ قاطعانه و ابراز همبستگیِ جهانی جنبش سندیکاییِ با ماهیتِ طبقاتی جهان را با میلیون‌ها مهاجر، پناهنده سیاسی و افراد جابجا شده‌ای که به زور کشورها و خانه‌هایِ خود را بخاطر سرمایه‌داری و جنگ‌ها و کشمکش‌هایِ امپریالیستی ترک کرده‌اند، برگزار کنند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

مبارزه کارگران با زور و تهدید متوقف نمی شود – به بازداشت و سرکوب کارگران پایان دهید !

اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

بر اساس خبر های منتشره ۱۵ تن از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه نیمه شب گذشته (سه‌شنبه ۳ مرداد ماه ۱۳۹۶) توسط ماموران امنیتی و نیروهای  انتظامی  بازداشت  شدند. این بازداشت ها پس از آن صورت می گیرد که کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای احقاق حقوق حقه خود از جمله دستمزد های معوقه دست به اعتصاب زده  و در محور جاده شوش-اندیمشک-اهواز تجمع نموده بودند.

پیش از این دادستان شهرستان شوش با تهدید مستقیم کارگران جان به لب رسیده ٬ اعلام کرده بود : “تجمع تعدادی از کارگران  نیشکرهفت تپه در جاده سراسری شوش – اهواز و مسدود کردن این جاده غیر قانونی بوده و با متخلفان برخورد می شود. این تجمع غیرقانونی بوده و از طریق نیروی انتظامی موضوع به صورت جدی پیگیری خواهد شد. افرادی که دست به تجمع خودسرانه زده شناسایی و مجازات می شوند.”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در اعماق زمین به دنبال نان

کارگران معدن آق دره

اشاره: یورش ماموران انتظامی به کارگران فصلی و کارجویان معدن آق دره منجر به زخمی و مجروح شدن عده‌ای از آنها شد، بازتاب گسترده در مطبوعات داشت. پس از اجرای حکم ضد انسانی شلاق، کارگران فصلی و محروم این معدن همراه با خانواده‌هایشان مورد یورش و ضرب شتم ماموران قرارگرفته و بار دیگر “عدالت” رژیم ولایت فقیه را در زندگی خود لمس کردند. روزنامه قانون چاپ تهران مصاحبه‌ای با یکی از کارگران این معدن انجام داده که نقطه نظر شناخت زندگی دشوار این زحمتکشان، آنرا باز انتشار می‌دهیم.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

کارگران آلمان و مبارزه علیه قراردادهای موقت

گزارش دریافتی

مبارزات کارگران آلمانی

قراردادهای کوتاه و موقت منافع کارگران را پایمال می‌سازند

اشاره: اجرای نسخه‌های ویرانگر مبتنی بر سیاست‌های نولیبرالی در اتحادیۀ اروپا، آسیب‌های جدی به حقوق طبقۀ کارگر و حیطه فعالیت جنبش سندیکایی زحمتکشان وارد ساخته است. شرکت‌ها و کارفرمایان تحت حمایت دولت‌های سرمایه‌داری از اجرای قراردادهای موقت در جهت تضعیف و ایجاد تفرقه در جنبش کارگری و سندیکایی بهره می‌برند. در آلمان به عنوان قدرت اول اقتصادی اتحادیه اروپا، قراردادهای موقت، بویژه در چارچوب برنامه ریاضت اقتصادی رواج یافته است. مطلبی که به خوانندگان ارائه می‌شود به صورت فشرده مبارزات کارگران آلمان علیه قراردادهای موقت را به تصویر می‌کشد. آگاهی از مبارزه زحمتکشان در چهار گوشه جهان می‌تواند در ارتقاء سطح آگاهی مبارزان جنبش سندیکایی کارگران ایران مفید باشد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

جنبش سندیکایی کارگران بنگلادش و مبارزه برای رفاه و عدالت اجتماعی

همبستگی فدراسیون جهانی سندیکاهایِ کارگری با طبقۀ کارگر بنگلادش

جنبش کارگری بنگلادش

روز ۱۶ خردادِ سالِ جاری مرکز اتحادیه‌هایِ کارگری بنگلادش یک زنجیر انسانی در مقابل رسانۀ ملی در داکا، پایتختِ کشور تشکیل داد. شرکت کنندگان خواستارِ تضمینِ جیره غذایی، جا و مکان برایِ زندگی، بهداشت و رفاهِ اجتماعی برایِ کارگران شدند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

قراردادهای دستجمعی حق انکار ناپذیر کارگران است

بیانیه همبستگی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با معدنچیان پاپوای گینه نو

اعتصاب کارگران گینه نو

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به نمایندگی از طرف ۹۲ میلیون کارگر عضو از ۵ قاره جهان، ‌همبستگی خود را با هزاران معدنچی فری پورت- مک موران که علیه لغو قرارداد دستجمعی در اعتصاب هستند، اعلام می‌دارد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

اعتصاب رانندگان اتوبوس‌رانی شهر سیدنی در استرالیا

اعتصاب رانندگان سیدنی استرالیا

بیانیه همبستگی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با اعتصاب رانندگان سیدنی استرالیا

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نمایندگی از ۹۲ میلیون کارگر عضو خود از ۵ قارهٔ جهان، همبستگی خود را با رانندگان اتوبوس سیدنی که هم اکنون در پاسخ به اعلامیه دولت مبنی بر خصوصی سازی خدمات اتوبوس شهری و حومه جنوب و غرب شهر سیدنی دراعتصاب بسر می‌برند، اعلام می‌دارد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

بیانیه فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری به مناسبتِ روزِ جهانی مهاجرت

مهاجرین جنگی سوریه

به مناسبت روزِ جهانیِ مهاجرت در روزِ ۳۰ خرداد، فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری همبستگیِ بین‌المللیِ استوار خود را با میلیون‌ها مهاجر و مردمِ پناهنده، که به علتِ تعارض و جنگ‌هایِ امپریالیستی مجبور به ترکِ منزل و وطنِ خود شده‌اند، ابراز می‌دارد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

گرامی‌داشت تاریخ مبارزه جنبش سندیکایی کارگران ترکیه

سندیکایِ نکلیت‌ایش چهل و هفتمین سالروزِ بزرگترین تظاهراتِ تاریخ ترکیه در روزهایِ ۲۵ و ۲۶ خرداد را جشن گرفت

جنبش کارگری ترکیه

طبقۀ کارگر ترکیه مقاومتِ بزرگی را علیه طبقۀ سرمایه‌داری و سیاست‌هایِ آنها برایِ به‌بردگی کشاندنِ کارگران و توده‌های محروم ترکیه، به نمایش گذاشت. در تظاهراتی عظیم در روزهایِ ۲۵ و ۲۶ خردادِ سالِ ۱۳۴۹ خورشیدی، صدها هزار نفر از کارگرانِ ترکیه در استانبول و کوکالی به خیابان‌ها ریختند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در حمایت از حقوقِ کارگران معدنِ زمستان یورت

همدردیِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری با بازماندگانِ کارگرانِ جان باخته در انفجار معدن در ایران

بیانیه فدراسیون در رابطه با فاجعه معدن یورت ایران

حداقل ۳۵ [آخرین تعداد جان باخته‌گان ۴۴ نفر است] نفر از کارگران معدن جانِ خود را در انفجاریِ در معدن در شمال ایران از دست دادند. فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری، که ۹۲ میلیون کارگر از ۵ قاره جهان را نمایندگی می‌کند، همدردیِ صادقانۀ خود را به خانواده‌ها و دوستانِ کارگران ابراز می‌دارد.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

کارپایه – برنامۀ عمل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری؛ بخش پایانی

هفدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

کارپایه مصوبه کنگره ۱۷ فدراسیون

کارپایه مصوبه کنگره ۱۷ فدراسیون

فساد و رشوه یک متحد سرمایه‌داری و دشمن جدی سندیکاهایِ طبقاتی است. بنابراین وظیفه ماست که این پدیده غیرقابل قبول را افشاء و نسل جوان سندیکالیست‌ها را با ارزشها، اصول و تاریخ مبارزاتی جنبش سندیکایی آگاه نموده و اولویت داشتن اخلاق در مبارزات جنبش کارگری را مورد تأکید قرار دهیم.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

فرهنگ و اخلاقِ منحط سرمایه‌داری

فدراسیون جهانی سندیکاهایِ کارگری آگهی مبتذل و غیرقابل قبول پیزا-هات در رابطه با اعتصابِ غذایِ مبارزان فلسطینی را محکوم می‌کند

اعتراض فدراسیون به تبلیغات غیر انسانی پیتزا هات

فدراسیون جهانی سندیکاهایِ کارگری که ۹۲ میلیون کارگر از پنج قاره جهان را نمایندگی می‌کند، خشم خود در رابطه با کمپین مبتذل و غیرقابل قبول “پیزا-هات” علیه اعتصاب غذایِ مبارزان فلسطینی ابراز می‌دارد.

 

منظور شعار تبلیغاتی جدید پیزا-هات، “برغوتی، اگر اعتصاب غذایِ خود را بشکنی، چرا نه پیزا”، مروان برغوتی هست که در طولِ سه هفته قبل همراه با ۱۶۰۰ زندانی سیاسی در اسرائیل در اعتصابِ غذا بسر می‌برند. اعتصاب کنندگان خواستار احترام به حقوق بشریِ زندانیان سیاسی و تمام مردم فلسطین هستند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn