چکیده گزارش‌های کارگری،هفته چهارم تیر ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

فرازی از پیام ششمین کنگره حزب تودهٔ ایران به کارگران و زحمتکشان( بهمن ماه ۱۳۹۱)

” جنبش کارگری و نیز سندیکا یی زحمتکشان میهن ما برای آنکه بتواند نقش و رسالت تاریخی خود را در رویا رویی با ارتجاع و امپریالیسم در این مقطع زمانی حساس به خوبی ایفا کند،به پیوندی مستحکم با جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه سراسری مردم علیه دیکتاتوری حاکم نیازمند است…”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،هفته سوم تیر ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

فرازی از پیام ششمین کنگره حزب تودهٔ ایران به کارگران و زحمتکشان( بهمن ماه ۱۳۹۱)

” جنبش کارگری و نیز سندیکا یی زحمتکشان میهن ما برای آنکه بتواند نقش و رسالت تاریخی خود را در رویا رویی با ارتجاع و امپریالیسم در این مقطع زمانی حساس به خوبی ایفا کند،به پیوندی مستحکم با جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه سراسری مردم علیه دیکتاتوری حاکم نیازمند است…”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،هفته دوم تیر ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

فرازی از پیام ششمین کنگره حزب به: کارگران و زحمتکشان

” ….اعمال فشار های هدفمند به سندیکالیست ها،تهدید،اخراج،و بازداشت کارگران فعال در سندیکا ها و تشکل های مستقل،سیاست دایمی و شناخته شده ارتجاع حاکم در رویا رویی با طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بوده و هست.به علاوه،تهدید،تطمیع،و فریب،از دیگر اجزای سیاست ارتجاع در برابر جنبش کارگری به شمار می آیند.”

مصوبه ششمین کنگره حزب توده‌ ایران- بهمن ماه ۱۳۹۱

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،هفته اول تیر ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

فرازی از پیام ششمین کنگره حزب به: کارگران و زحمتکشان

” ….اعمال فشار های هدفمند به سندیکالیست ها،تهدید،اخراج،و بازداشت کارگران فعال در سندیکا ها و تشکل های مستقل،سیاست دایمی و شناخته شده ارتجاع حاکم در رویا رویی با طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بوده و هست.به علاوه،تهدید،تطمیع،و فریب،از دیگر اجزای سیاست ارتجاع در برابر جنبش کارگری به شمار می آیند.”

مصوبه ششمین کنگره حزب توده‌ ایران- بهمن ماه ۱۳۹۱

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،ادامه هفته چهارم خرداد ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

پیشنهاد‌های حزب توده‌ ایران برای برنامه اقتصادی مردمی- برای پیشرفت و رشد اجتماعی:

“تهیه و تدوین قانون کار و تامین اجتماعی دمکراتیک،با مشارکت مستقیم نماینده‌های سازمان‌های صنفی کارگران و زحمتکشان،تامین حقوق بازنشستگی برای کلیه زحمتکشان شهر و روستا وغیر قانونی کردن کار کودکان،”

مصوبه ششمین کنگره حزب توده‌ ایران- بهمن ماه ۱۳۹۱

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته چهارم خرداد ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

پیشنهاد‌های حزب توده‌ ایران برای برنامه اقتصادی مردمی- برای پیشرفت و رشد اجتماعی:

“تهیه و تدوین قانون کار و تامین اجتماعی دمکراتیک،با مشارکت مستقیم نماینده‌های سازمان‌های صنفی کارگران و زحمتکشان،تامین حقوق بازنشستگی برای کلیه زحمتکشان شهر و روستا وغیر قانونی کردن کار کودکان،”

مصوبه ششمین کنگره حزب توده‌ ایران- بهمن ماه ۱۳۹۱

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته سوم خرداد ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

حزب تودهٔ ایران، عملیات جنایتکارانهٔ تروریست‌های وابسته به گروه داعش در “بهشت‌زهرا” و ساختمان مجلس شورای اسلامی را به‌شدت محکوم می‌کند. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشرشده، در جریان این حمله تروریستی ۱۲ نفر کشته شده و ۴۲ نفر زخمی شده‌اند…حزب تودهٔ ایران، در ماه‌های اخیر، در زمینهٔ سیاست‌های خطرناک امپریالیسم آمریکا و ارتجاع منطقه‌ای- ازجمله دولت عربستان سعودی، متحدان واپس‌گرای آن و اسرائیل- به‌طورمرتب اشاره کرده بود و درمورد هدایت و سازمان‌دهی گروه‌های تروریستی در منطقه از سوی آن‌ها، هشدار داده بود…سایت حزب توده ایران چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته دوم خرداد ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“ایجاد و تامین نظام  فراگیر و رایگان خدمات بهداشتی در سراسر کشور و زیر پوشش قرار دادن منطقه ها ی محروم، از طریق گسترش این خدمات،وتاسیس بیمارستان ها،زایشگاه ها،آسایشگاه ها، و درمانگاه های سیار،و توجه جدی به امر ایجاد شبکه وسیع تربیت کادر متخصص پزشکی و بهداشتی،استقرار نظام بیمه درمانی،سوانح،نقص عضو و از کار افتادگی،بیکاری و فوت.تامین حق بیمه کارگران و زحمتکشان از حساب کارفرمایان و دولت.”

پیشنهاد های حزب توده ایران برای برنامهٔ اقتصاد مردمی-برای پیشرفت و رشد اجتماعی- مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران بهمن ماه ۱۳۹۱

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته اول خرداد ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛

“امروز نیز تکرار می‌کنیم که، با انتخاب حسن روحانی همان سیاست‌های چهار سال گذشته و همان سیاست‌های کلان ایران برباددهِ اقتصادی- با اسم بی‌مسمای “اقتصاد مقاومتی”- همان سیاست‌های ضدکارگری و مردم‌ستیز و همان فساد فراگیر و ظلم دستگاه‌های حکومتی همچنان ادامه خواهند یافت. انتخابات سال ۹۶ دربردارندهٔ درسی مهم بود، و آن اینکه رهبریِ جنبش اصلاح‌طلبی در ایران، در دگردیسی‌ای آشکار، به جریانی با عنوان “اصول‌گرایی” و زیر مجموعهٔ آن تبدیل شده است، جریانی که رهبر کنونی آن، حسن روحانی،‌ فرد تأیید صلاحیت‌شده‌ای از سوی رهبرِ رژیم ولایت فقیه است.” -سایت حزب تودۀ ایران؛ ۳۱ اردیبهشت ماه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته چهارم اردیبهشت ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“حزب تودهٔ ایران، ضمن محکوم کردن حکومت جمهوری‌اسلامی، که حق طبیعی و اساسی مردم را برای حاکم شدن بر سرنوشت‌شان و شرکت در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک را از آنان دریغ کرده است،معتقد است که شرکت در انتخاباتِ تدارک دیده شده از سوی رژیم و رأی دادن به‌هر کدام از نامزدهای تأیید صلاحیت شده تنها به‌نفع تقویت مواضع تاریک اندیشان حاکم و دوام حکومت مردم‌ستیز ولایت فقیه است… تنها با مبارزهٔ مشترک و سازمان‌یافته همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه و به‌چالش کشیدن ساختار ضدمردمی حکومت در ایران، یعنی ولایت مطلقه فقیه، است که می‌توان به آینده‌ یی دیگر،آینده‌ یی رها از زنجیرهای تاریک‌اندیشان کنونی امیدوار بود.”

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران-۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته سوم اردیبهشت ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

کارگران و زحمتکشان شریف!

“…بار دیگر انتخاباتی در ایران برگزار می‌شود که نامزدهای به‌اصطلاح احراز صلاحیت شده در آن، همگی موضع‌گیری‌هایی مشابه با یکدیگر و سرسپردگی‌ای آشکار به رژیم استبدای حاکم و گرایش‌های آزادی‌ستیزی، کارگرستیزی و مردم‌ستیزی در کارنامهٔ اعمال دارند…این انتخابات و نتیجهٔ آن نه‌تنها تأثیری در بهبودِ وضع زحمتکشان نخواهد داشت، بلکه هدف اصلیِ آن تأمین دوام حاکمیت بلامنازع روحانیون، سپاه و نیروهای تاریک‌اندیش و ضدمردمی در طول دهه‌های آینده است…کارگران و زحمتکشان مبارز ایران! تجربهٔ انقلاب بهمن ۵۷ نشان داد که شما توان آن را دارید تا با مبارزهٔ مشترک، منسجم و سازمان‌یافته‌تان هر سدی را از پیش پا بر دارید.”

بخشی از بیانیه کمیته مرکزی حزب توده‌ای ایران به مناسبت سالروز اول ماه مه‌‌، روز جهانی کارگر.

۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته دوم اردیبهشت ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

” در آستانهٔ جشن روز جهانیِ کارگر بیائید هم‌صدا با جنبش سندیکائی جهانی، خواهانِ حقوق و مزایای کاری برای همهٔ زحمتکشان یدی و فکری، رفعِ تبعیض نسبت به کارگران زن- که از تبعیضی مضاعف رنج می‌برند- خواهانِ آزادی‌های سندیکایی و حق تشکل در اتحادیه‌های کارگری مستقل، خواهانِ جهانی فارغ از استثمار و پایان دادن بی‌درنگ به کشتار و تعقیب فعالان سندیکایی، مطالبهٔ آزادی فوری و بی‌قیدوشرط زندانیان سیاسی، خواهانِ کوشش در راه صلح و پیشرفت و همبستگی بین‌المللی بشویم.کارگران و زحمتکشان ایران! بیائید دست در دست همدیگر، جبههٔ وسیع ضدِ دیکتاتوری را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس‌گرایی بر پا کنیم و برای دست یافتن به دموکراسی، آزادی‌ها و عدالت اجتماعی راه را بگشائیم. تاریخ نزدیک به یک قرن مبارزهٔ قهرمانانهٔ طبقه کارگر میهن‌مان، نویدبخش پیروزی خلق بر ضد ارتجاع و استبداد است.”

بخشی از بیانیه کمیته مرکزی حزب توده‌ای ایران به مناسبت سالروز اول ماه مه‌‌، روز جهانی کارگر.

۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته اول اردیبهشت ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“در کنار مسئله‌های پر اهمیتی چون حقوق سندیکا یی‌،بالا بردن سطح همبستگی‌ و سازماندهی جنبش کارگری،و تقویت صف‌های جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان – برپایه استقلال عمل و ماهیت طبقاتی آن‌ها – ضروری است که، جنبش کارگری و سندیکایی گام‌ها‌یی‌ معین به منظور یافتن فصل مشترک‌ها با دیگر جنبش‌ها و نمایندگان سیاسی طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی دیگر که با رژیم ولایت فقیه و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی آن درمخالفت و تقابل قراردارند، به پیش بردارد”

“اسناد ششمین کنگره حزب توده ایران – پیام ششمین کنگره حزب به کارگران و زحمتکشان”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته چهارم فروردین ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“حزب توده‌ ایران :معتقد به تضمین مشارکت واقعی‌ سازمان‌های مستقل و صنفی طبقه کارگر و زحمتکشان در اداره امور مربوط به شرایط کار و زندگی‌ آنان در بخش‌های تولیدی،اداری،و خدماتی کشور است. بر این اساس حزب توده‌ ایران خواهان شرکت نماینده مستقیم کارگران در مدیریت صنایع، واحد‌های تولیدی کشور، وزارت خانه ها، و نهاد‌های رسمی‌ دولتی است.”

پیشنهاد‌های حزب توده ایران پیرامون وظایف حکومت دمکراتیک- ائتلافی. مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران (بهمن ماه ۱۳۹۱)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته سوم فروردین ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“حزب توده‌ ایران :معتقد به تضمین مشارکت واقعی‌ سازمان‌های مستقل و صنفی طبقه کارگر و زحمتکشان در اداره امور مربوط به شرایط کار و زندگی‌ آنان در بخش‌های تولیدی،اداری،و خدماتی کشور است. بر این اساس حزب توده‌ ایران خواهان شرکت نماینده مستقیم کارگران در مدیریت صنایع، واحد‌های تولیدی کشور، وزارت خانه ها، و نهاد‌های رسمی‌ دولتی است.”

پیشنهاد‌های حزب توده ایران پیرامون وظایف حکومت دمکراتیک- ائتلافی. مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران (بهمن ماه ۱۳۹۱)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته دوم فروردین ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“طبقه کارگر استوارترین نیروی ترقی خواه و تحول طلب جامعه ما است.غلبه بر ضعف طبقه کارگر در زمینه سازمان یافتگی و یک پارچه کردن اعتراض ها،در کنار پیوند زدن مبارزه‌اش ، به همراه دیگر زحمتکشان،با جنبش همگانی ضد استبدادی،وظیفه‌یی‌ تأخیر ناپذیر است. دگرگونی‌های پر شتاب در فضای سیاسی و اقتصادی، زمینه‌های عینی رشد و گسترش جنبش کارگری را فراهم می‌‌آورد.طبقه کارگر در مبارزه با استبداد و تامین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و عدالت اجتماعی،یا به بیان دقیق تر،تحول‌های ترقی خواهانه آینده کشور،نقشی‌ پر اهمیت و تعیین کننده بر عهده دارد.”

از اسناد ششمین کنگره حزب تودهٔ ایران ـ برنامه نوین حزب ،بهمن ماه ۱۳۹۱

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته اول فروردین ماه ۱۳۹۶

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“طبقه کارگر استوارترین نیروی ترقی خواه و تحول طلب جامعه ما است.غلبه بر ضعف طبقه کارگر در زمینه سازمان یافتگی و یک پارچه کردن اعتراض ها،در کنار پیوند زدن مبارزه‌اش ، به همراه دیگر زحمتکشان،با جنبش همگانی ضد استبدادی،وظیفه‌یی‌ تأخیر ناپذیر است. دگرگونی‌های پر شتاب در فضای سیاسی و اقتصادی، زمینه‌های عینی رشد و گسترش جنبش کارگری را فراهم می‌‌آورد.طبقه کارگر در مبارزه با استبداد و تامین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و عدالت اجتماعی،یا به بیان دقیق تر،تحول‌های ترقی خواهانه آینده کشور،نقشی‌ پر اهمیت و تعیین کننده بر عهده دارد.”

از اسناد ششمین کنگره حزب تودهٔ ایران ـ برنامه نوین حزب ،بهمن ماه ۱۳۹۱

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته چهارم اسفند ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“حزب تودۀ ایران تصمیم شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده، بدون درنظر گرفتن حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری، را به‌زیان طبقه کارگر و زحمتکشان دانسته و این اقدام را تحمیل بار بحران و رکود اقتصادی بر دوش زحمتکشان ارزیابی می‌کند. این میزان از حداقل دستمزد که فاصلۀ معناداری با نرخ واقعی تورم و حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری دارد، در چارچوب برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۹۶، اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه و اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین شده و ازاین رو ثمری جز تشدید دشواری‌های اقتصادی و فقر و محرومیت برای طبقه کارگر و زحمتکشان نخواهد داشت.”

„سایت حزب توده ایران“  – بیست و پنجم اسفند ماه‌-۱۳۹۵

 متحد و متشکل در راه افزایش واقعی دستمزدها مبارزه کنیم!

پیش به‌سوی اتحادعمل فراگیر در جنبش کارگری  برای احیای حقوق سندیکایی و تامین منافع کارگران و زحمتکشان!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته سوم اسفند ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“جامعهٔ ما به سمت حوادث مهم اجتماعی می‌رود و حضورِ مؤثر و سازمان‌یافتهٔ جنبش زنان، در کنارِ دیگر گردان‌های اجتماعی، می‌تواند پشتوانهٔ پیروزی مبارزهٔ مردم ایران در عقب راندن ارتجاع و گشودن راه برای رخ دادن تحول‌هایی اساسی در جامعه‌مان باشد. کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، بار دیگر فرارسیدن هشتم مارس، روز جهانی زن را به همهٔ زنان میهن و جهان تبریک می‌گوید و ضمن تجدیدعهد با آرمان‌های والا و پیشروِ جنبش زنان، برای مبارزهٔ زنان، کارگران و زحمتکشان میهن در سال پیشِ ‌رو موفقیت آرزومند است.”

ازاعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران به‌مناسبت فرارسیدن هشتم مارس، روز جهانی زن۱۵ اسفندماه  ۱۳۹۵

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته دوم اسفند ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

“کارگران حق دارند در دفاع از منافع خود ، در هر عمل مشترک اعم از اعتصاب ، تظاهرات یا دیگر فعالیت‌های سندیکایی شرکت کنند . کارفرمایان یا مقامات دولتی تحت هیچ شرایطی حق ندارند فعالیت‌های سندیکایی کارگران یا آرا و اعتقادات شخصی‌ آنان را عنوان دستاویزی برای تبعیض در استخدام ، شرایط استخدام و دستمزد به کار گیرند ، یا آن را وسیله اخرج یا اعمال جریمه بکار برند.”

“منشور جهانی حقوق سندیکایی؛مصوب فدراسیون جهانی سندیکا‌های کارگری- ماده ۱ حقوق کارگران”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،هفته اول اسفند ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

” طبقه کارگر استوارترین نیروی ترقیخواه و تحول طلب جامعه ماست. غلبه بر ضعف طبقه کارگر در زمینه سازمان یافتگی و یکپارچه کردن اعتراض ها، در کنار پیوند زدن مبارزه اش، به همراه دیگر زحمتکشان، با جنبش همگانی ضد استبدادی، وظیفه یی تأخیرناپذیر است. ”

“ششمین کنگره حزب توده ایران -برنامه نوین حزب “

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،هفته چهارم بهمن ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

” طبقه کارگر استوارترین نیروی ترقیخواه و تحول طلب جامعه ماست. غلبه بر ضعف طبقه کارگر در زمینه سازمان یافتگی و یکپارچه کردن اعتراض ها، در کنار پیوند زدن مبارزه اش، به همراه دیگر زحمتکشان، با جنبش همگانی ضد استبدادی، وظیفه یی تأخیرناپذیر است. ”

“ششمین کنگره حزب توده ایران -برنامه نوین حزب ”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری،هفته سوم بهمن ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

مصوبۀ خروج کارگاه‌های تا ده نفر از شمول قانون کار لغو باید گردد!

پرداخت مقرری بیمه بیکاری به همۀ کارگران ساختمان پلاسکو بدون استثناء!

آتش‌نشانان سراسر کشور مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور شوند!

شکایت و گشایش پرونده علیه بنیاد مستضعفان به عنوان مالک که از بیمه ساختمان پلاسکو و بهسازی آن خودداری کرده بود!

تأمین مالی و امکانات زندگی برای همۀ خانواده‌های آتش‌نشانان و کارگران جان‌باخته و پوشش بیمه و مستمری ماهیانه برای آنان!

تأمین شغل برای کارگران بیکار شده و ایجاد مکان و واحد کارگاهی مناسب برای کسبه و تولیدکنندگان خرد پوشاک که در آتش سوزی ساختمان پلاسکو ضرر و زیان دیده‌اند!

با اتحاد عمل طرح اصلاح قانون کار و ارزان سازی نیروی کار را ناکام سازیم!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته دوم بهمن ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

مصوبۀ خروج کارگاه‌های تا ده نفر از شمول قانون کار لغو باید گردد!

پرداخت مقرری بیمه بیکاری به همۀ کارگران ساختمان پلاسکو بدون استثناء!

آتش‌نشانان سراسر کشور مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور شوند!

شکایت و گشایش پرونده علیه بنیاد مستضعفان به عنوان مالک که از بیمه ساختمان پلاسکو و بهسازی آن خودداری کرده بود!

تأمین مالی و امکانات زندگی برای همۀ خانواده‌های آتش‌نشانان و کارگران جان‌باخته و پوشش بیمه و مستمری ماهیانه برای آنان!

تأمین شغل برای کارگران بیکار شده و ایجاد مکان و واحد کارگاهی مناسب برای کسبه و تولیدکنندگان خرد پوشاک که در آتش سوزی ساختمان پلاسکو ضرر و زیان دیده‌اند!

با اتحاد عمل طرح اصلاح قانون کار و ارزان سازی نیروی کار را ناکام سازیم!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته اول بهمن ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛ 

مصوبۀ خروج کارگاه‌های تا ده نفر از شمول قانون کار لغو باید گردد!

پرداخت مقرری بیمه بیکاری به همۀ کارگران ساختمان پلاسکو بدون استثناء!

آتش‌نشانان سراسر کشور مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور شوند!

شکایت و گشایش پرونده علیه بنیاد مستضعفان به عنوان مالک که از بیمه ساختمان پلاسکو و بهسازی آن خودداری کرده بود!

تأمین مالی و امکانات زندگی برای همۀ خانواده‌های آتش‌نشانان و کارگران جان‌باخته و پوشش بیمه و مستمری ماهیانه برای آنان!

تأمین شغل برای کارگران بیکار شده و ایجاد مکان و واحد کارگاهی مناسب برای کسبه و تولیدکنندگان خرد پوشاک که در آتش سوزی ساختمان پلاسکو ضرر و زیان دیده‌اند!

با اتحاد عمل طرح اصلاح قانون کار و ارزان سازی نیروی کار را ناکام سازیم!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته چهارم دی ماه

خبر‌ها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت؛

“اعضای سندیکا‌ها ، اساسنامه و آئین نامه‌های مربوط به سندیکا‌ها و چگونگی و حدود فعالیت آن‌ها را باید خود آزادانه تدوین کنند و بدون هیچ گونه محدودیت ، رهبران و مسئولان سندیکا‌های خود را برگزینند .سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند به دور از مزاحمت یا دخالت مقامات دولتی یا کارفرمایان بر اساس اساسنامه و آین نامه‌های خود عمل کنند.سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند بدون کسب اجازه از هر مقام دولتی در محل کار خود گرد هم آیند و به برگزاری کنفرانس ، کنگره ، میتینگ و حتا تظاهرت خیابانی اقدام کنند.”

بخشی از ماده ۲ منشور جهانی حقوق سندیکایی ، مصوب فدراسیون جهانی سندیکا‌های کارگری

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn