اعتصاب رانندگان اتوبوس‌رانی شهر سیدنی در استرالیا

اعتصاب رانندگان سیدنی استرالیا

بیانیه همبستگی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با اعتصاب رانندگان سیدنی استرالیا

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نمایندگی از ۹۲ میلیون کارگر عضو خود از ۵ قارهٔ جهان، همبستگی خود را با رانندگان اتوبوس سیدنی که هم اکنون در پاسخ به اعلامیه دولت مبنی بر خصوصی سازی خدمات اتوبوس شهری و حومه جنوب و غرب شهر سیدنی دراعتصاب بسر می‌برند، اعلام می‌دارد.

برنامه خصوصی سازی در حالی اعلام شده که دولت بطور کتبی به رانندگان اعلام نموده است که خطوط اتوبوسرانی خصوصی نخواهند شد. بنا به گزارش اعتصاب کنندگان، این خصوصی سازی باعث حذف  ۱۲۰۰ شغل راننده و کاهش تعداد خطوط و ایستگاهها و نیز کاهش کیفیت خدمات و سرویس خواهد شد.

فدراسیون در این اعتصاب همراه رانندگان بوده و از مردم استرالیا می‌خواهد که از مبارزات آنان حمایت نمایند. ما  عمل کمسیون روابط صنعتی مبنی بر غیر قانونی اعلام کردن این اعتصاب و درخواست از رانندگان بر ادامه کار عادی‌شان را محکوم می‌نماییم. حق اعتصاب یک حق غیر قابل مذاکره بوده و بورژوازی نمی‌تواند جنبش سندیکایی را از آن محروم کند.

 

دبیرخانه

http://www.wftucentral.org/wftu-solidarity-statement-with-the-bus-drivers-strike-in-sydney/

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bookmark the permalink.

Comments are closed