قراردادهای دستجمعی حق انکار ناپذیر کارگران است

بیانیه همبستگی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با معدنچیان پاپوای گینه نو

اعتصاب کارگران گینه نو

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به نمایندگی از طرف ۹۲ میلیون کارگر عضو از ۵ قاره جهان، ‌همبستگی خود را با هزاران معدنچی فری پورت- مک موران که علیه لغو قرارداد دستجمعی در اعتصاب هستند، اعلام می‌دارد.

طبق گفته شرکت، ۱۷۸ کارگر تاکنون شغل خود را از دست داده‌‌اند و ۱۲۰ نفر دیگر نیز بزودی اخراج خواهند شد. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری خواستار اتحاد کارگران و ادامه مبارزه آنان تا تضمین یک شغل پایدار و شرایط کاری مطلوب است.

 

دبیرخانه

http://www.wftucentral.org/wftu-solidarity-statement-with-the-miners-in-papua-new-guinea/

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bookmark the permalink.

Comments are closed